Visit RENOVAIR

 Schone Lucht Lage Energie

Binnenlucht in Basisscholen

Flanders Indoor Exposure Survey

My Healthy Home

Andere relevante studies

Het DO-IT houtbouwproject is er in de eerste plaats ter ondersteuning van de professionals die van dichtbij of veraf bij het bouwen met hout betrokken zijn. Het project wil voornamelijk de al aanwezige kennis op een systematische en coherente wijze snel tot bij de materiaalproducenten en houtbouwers brengen. Daar waar nog essentiële puzzelstukken ontbreken hebben we gerichte onderzoekstaken vastgelegd. Dit gebeurt steeds in samenwerking en in overleg met de betrokken bedrijven.

Project omvat een werkpakket “Binnenluchtkwaliteit” dat gericht is op het behalen van concrete innovaties voor de beheersing van de binnenluchtkwaliteit door middel van een draaiboek met aandachtspunten en typeoplossingen die een optimale kwaliteit van de leefomgeving garanderen voor verschillende combinaties van materialen, opbouwen en technieken in diverse houtbouwsystemen in functie van het type gebouw.

Website: www.do-ithoutbouw.be

EPHECT is een Europees samenwerkingsproject met financiële ondersteuning van de Europese Commissie, in het kader van het Gezondheidsprogramma (cf. DG SANCO Health Programme). Het onderzoek richt zich op het Europees gebruik van relevante consumentenproducten in woningen, en meerbepaald op het gezondheidsrisico geassocieerd met deze producten. Hoofddoel is primaire en secundaire polluenten, geëmitteerd tijdens het huishoudelijk gebruik van een selectie producten uit verschillende klassen consumentenproducten, te identificeren en kwantificeren door simulatie van typische Europese gebruikspatronen. Het onderzoek zal resulteren in richtlijnen ten aanzien van risicoreductie bij gebruik van deze consumentenproducten binnenshuis, ter bevordering van een gezonder binnenklimaat.

Website: www.vito.be/ephect

Het SINPHONIE project (Schools Indoor Pollution and Health - Observatory Network In Europe) heeft als doel state of the art informatie te verzamelen over de binnenluchtkwaliteit in EU scholen (cf. DG SANCO Health and Consumer Protection Directorate). Deze informatie moet kunnen resulteren in een nieuw beleid, nieuwe richtlijnen en nieuwe praktijken om de binnenluchtkwaliteit in EU scholen (en kinderdagcentra) te beheersen.

Website: www.sinphonie.eu

OFFICAIR is een Europees samenwerkingsproject met financiële ondersteuning van de Europese Commissie, in het Zevende Kaderprogramma/Milieu. Her doel van OFFICAIR is tweeledig. Het eerste is het creëren van een kader om nieuwe kennis in termen van databanken, modellen en beoordelingsmethoden voor een geïntegreerde benadering van het gezondheidsrisico van binnenlucht pollutie, gefocust op moderne kantoorgebouwen. Het tweede is ondersteunen van het huidige EU beleid zoals “Thematic Strategy on Air Pollution” en “European Environment and Health Strategy and Action Plan”.

Website: www.officair-project.eu

Het doel van INFLAME (een Marie Curie project) is na te gaan in welke mate vlamvertragers gebruikt worden in alledaagse gebruiksgoederen en bouwmaterialen, hoe deze in het menselijk lichaam worden opgenomen en wat het bijhorende gezondheidsrisico is.

Website: www.birmingham.ac.uk/research/activity/inflame/index.aspx

Horizontale evaluatiemethode voor de uitvoering van de Richtlijn Bouwproducten (HEMICPD)

Website: www.bbri.be