Zelf je binnenluchtkwaliteit meten

Analysepakket
VITO kan u een meetpakket bezorgen om de binnenluchtkwaliteit in uw kantoor, leefomgeving, slaapkamer,… te bepalen.
Het bestaat uit een doe-het-zelf pakket met staalnamebuisjes die u zelf plaatst en die u vervolgens terug naar VITO stuurt voor de analyse ervan. De resultaten van de analyse worden vergeleken met de richt- en interventiewaarden van het Vlaams Binnenmilieubesluit en met de grenswaarden in het KB betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk. Een meetpakket inclusief analyse en een kort meetverslag kost 495,- EUR.
Meerdere meetpakketten simultaan bestellen is interessanter om een goede vergelijking van de verschillende plaatsen te kunnen maken.

Meettoestel
VITO kan een meettoestel voor de continue opvolging van de binnenluchtkwaliteit ter beschikking stellen. Dit meettoestel brengt bepaalde oorzaken van een minder gunstige binnenluchtkwaliteit in kaart en geeft een gepast advies om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren.